Saturday 7 August 2010

Untitled (Fără titlu)Collography (Cologravură)

God Memo - Poster and game (Memo - Afiş şi joc)


Silkscreen on paper and handmade paper (Serigrafie pe hârtie şi hârtie manuală)

Gods from the Greek and Roman mythology, and their equivalent from today's best known brands (Zeităţi din mitologia greacă şi romană, şi echivalentul lor dintre cele cele mai cunoscute branduri contemporane)

Pairs (Perechi):

Procter & Gamble – Hygea & Aglaea;
Swatch – Khronos;
Counter Strike – Ares;
Yahoo – Hermes;
Nestle – Demeter;
Tokaji – Dyonisus;
Hello! – Artemis!;
Playboy – Priapus;
Mtv – Apollo;
Nike – Nike;
Evian – Neptun;
Chanel – Aeolos;
Moma – Apollo;
Valium –Morpheus;
Lotto – Fortuna;
Carrefour –Hermes;
Camel – Aeolos;
Adidas – Athena;
Vogue – Venus;
Visa – Hermes;
Shell – Zeus;

Offerings

Offerings - matrixOfferings  (linocut and collography on textile) - final works, exhibites at Expo Transilvania, in Cluj Napoca, Romania Offerings (linocut and collography on textile) - exhibited at the Biała Sciana Gallery, Łódź, Poland, July 2010


Dream diary, fragments (Jurnal de visuri, fragmente)The dream as a way of access in a contemporary mythology (Visul ca o modalitate de acces într-o mitologie contemporană)

Expo Transilvania, Graduate Exhibition (Expo Transilvania, Expoziţia Absolvenţilor)


Cabinet of Dreams (Cabinet de visuri)

 Cabit of Dreams - Artistic Book (Linocut and collography on paper, handmade paper, and textile)Exhibition view, from the Biała Sciana Gallery, Łódź, Poland, Februry 2010)


Exhibition view, from the Biała Sciana Gallery, Łódź, Poland, Februry 2010) 


Pictograms (Pictograme)


Pictograms found in public transportation, in Łódź and Krakow (Pictograme găsite în mijloacele de transport în comun din Łódź şi Cracovia)

Remaining archetypes


Silkscreen on sticker paper - intervention in urban space (Serigrafie pe hârtie manuală - intervenţie în spaţiul urban)
"But then what is your myth - the myth in which you do live?" (C.G.Jung, 1963) („Dar care-i oare mitul tău? Mitul în care trăieşti tu?” (C. G. Jung, 1963)
Photos of pictograms used in public transportation, in Lodz, Poland
Remaining archetypes - detailsSilkscreen on handmade paper (Serigrafie pe hârtie manuală)

Remaining archetypes (Rămăşite arhetipale)


Silkscreen on handmade paper (Serigrafie pe hârtie manuală)

Friday 6 August 2010

Dream diary 1 - fragment (Jurnal de visuri 1 - fragment)Silkscreen on handmade paper (Serigrafie pe hârtie manuală)

Dream Puzzle
Silkscreen on paper (Serigrafie pe hârtie)
Page from the "Dream Diary", printed to create a puzzle - similarities between the action of trying to remember a dream and that of reassembling a puzzle (O pagină din "Jurnalul de visuri" printată pentru a crea un puzzle - asemănarea dintre acţiunea de a încerca rememorarea unui vis cu cea de a reconstitui un pizzle )

The Dream Collector (Colecţionarul de Visuri)

Graphic novel, cover and fragments (Nuvelă grafică, copertă şi fragmente).
Începând cu data de 27 septembrie 2008 am început un jurnal de visuri. Acestea, astfel "îndosariate" pe o perioadă de aproape 2 ani au oferit materialul pentru o nuvelă grafică în care accentul este pus pe atmosferă şi partea vizuală, un colaj de fragmente a diferitelor visuri.
Consider visurile ca pe un rezultat al filtrării realităţii înconjurătoare şi a informaţiilor pe care le primim şi la care suntem expuşi zilnic, din partea mass-media dar şi ca rezultat al interacţiunilor interumane şi a altor condiţii. Motive care revin oferă atât o viziune aspura unelor credinţe şi tradiţii rămase în conştiinţa colectivă, cât şi o cale de acces într-o mitologie personală.