Friday 6 August 2010

The Dream Collector (Colecţionarul de Visuri)

Graphic novel, cover and fragments (Nuvelă grafică, copertă şi fragmente).
Începând cu data de 27 septembrie 2008 am început un jurnal de visuri. Acestea, astfel "îndosariate" pe o perioadă de aproape 2 ani au oferit materialul pentru o nuvelă grafică în care accentul este pus pe atmosferă şi partea vizuală, un colaj de fragmente a diferitelor visuri.
Consider visurile ca pe un rezultat al filtrării realităţii înconjurătoare şi a informaţiilor pe care le primim şi la care suntem expuşi zilnic, din partea mass-media dar şi ca rezultat al interacţiunilor interumane şi a altor condiţii. Motive care revin oferă atât o viziune aspura unelor credinţe şi tradiţii rămase în conştiinţa colectivă, cât şi o cale de acces într-o mitologie personală.

No comments:

Post a Comment